WHY NOT HOTEL

26 Pham Ngu Lao, Hue city  0903 583 812  
Email: whynot@whynot.com.vn

DETAILS:

DAY 1: HUE – PHONG NHA CAVE – DONG HOI

06h30: Our guide and bus will pick you up at your hotel. On the way, stop to visit La

Vang Holyland and presenting Quang Tri Citadel (Non stop) which was built in 1824, the fierce battle of 81 days and nights has made this citadel well-known all over the world.

Read More

DETAILS:

In the morning: 

6.30 a.m: Our guide and bus will pick you up at your hotel. It will take you to Paradise cave. On the way, stop to visit La Vang church and presenting Quang Tri Citadel (Non stop) which was built in 1824, the fierce battle of 81 days and nights has made this citadel well-known all over the world.

Read More

DETAILS:

In the morning:  

6h30: Hướng dẫn viên và xe buýt sẽ đón quý khách tại khách sạn. Trên đường, ghé thăm nhà thờ La Vang và hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ trình bày Thành Quảng Trị (Không ngừng) được xây dựng vào năm 1824 (Cuộc chiến khốc liệt 81 ngày và đêm đã khiến thành này nổi tiếng khắp thế giới) tiếp tục hành trình của chúng tôi hướng dẫn giới thiệu về nhiều nơi như: sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, căn cứ Doc Mieu…

Read More

Top